Czy zwrócić się z zapytaniem do centralnej ewidencji kierowców, czy dłużnik posiada prawo jazdy oraz wystąpić do starosty o zatrzymanie prawa jazdy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ uznał dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych w roku 2015. Decyzja ta jest cały czas w obiegu. Po jej uprawomocnieniu, organ wystąpił do prokuratury z wnioskiem o ściganie. Nie wystąpił jednak do starosty o zatrzymanie prawa jazdy, gdyż na ten czas dłużnik nie miał prawa jazdy lub miał zatrzymane.

Po kilku latach, organ otrzymuje wniosek o podjęcie działań w sprawie dłużnika. Wezwanie na wywiad i złożenie oświadczenia majątkowego zostało dostarczone. Dłużnik nie zgłasza się na wywiad. Organ nie może nic zrobić, bo decyzja o uznaniu za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych jest nadal aktywna.

Jednak czy organ mógłby wystąpić do cepiku o udostępnienie danych, dotyczących posiadania przez dłużnika prawa jazdy?

Jeżeli okaże się, że dłużnik posiada prawo jazdy, to organ będzie mógł (już bez wysyłania dodatkowych pism do dłużnika) wystąpić do starosty o zatrzymanie prawa jazdy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX