Czy zwolnienie chorobowe przerywa udzielony urlop naukowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel akademicki otrzymał zgodę na płatny urlop naukowy w terminie od zgodnie z regulaminem pracy. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu, przygotowującemu rozprawę doktorską, płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy. W ostatnim dniu urlopu naukowego pracownik otrzymał niezdolność do pracy od tego samego dnia.

Czy zwolnienie chorobowe przerywa udzielony urlop naukowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX