Czy zwolnienie chorobowe, które skutkuje obniżeniem wynagrodzenia z umowy o pracę do kwoty brutto poniżej minimalnej krajowej, rodzi obowiązek odprowadzenia z JDG pełnych składek ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba prowadzącą JDG jest jednocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę z zadeklarowanym wynagrodzeniem brutto w kwocie minimalnego wynagrodzenia. Przedsiębiorca otrzymuje wynagrodzenie do 10 dnia kolejnego miesiąca.

Czy w przypadku wystąpienia kilkudniowego chorobowego/urlopu bezpłatnego w styczniu 2023 r., które skutkować będą obniżeniem wynagrodzenia z umowy o pracę do kwoty brutto poniżej minimalnej krajowej rodzi obowiązek odprowadzenia z JDG pełnych składek ZUS w styczniu 2023, czy w lutym 2023 r.?

Czy w przypadku osoby, która rozpoczyna prowadzenie JDG i która również jednocześnie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę z zadeklarowanym wynagrodzeniem brutto w kwocie minimalnego wynagrodzenia, która otrzymuje wynagrodzenie do 10. dnia kolejnego miesiąca, w pierwszym miesiącu prowadzenia JDG musi odprowadzić pełen ZUS?

Bierzemy pod uwagę, że w poprzedzającym miesiącu, jak i w pierwszym miesiącu prowadzenia JDG, osoba ta przebywała na chorobowym i wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę było poniżej minimalnego.

Czy w wymienionym przykładzie ww. przedsiębiorca również powinien być zgłoszony do pełnych składek ZUS z JDG w styczniu 2023 r.?

Bierzemy pod uwagę, że od stycznia 2023 r. minimalna krajowa wynosi 3490,00 zł, przy czym na raporcie RCA za styczeń 2023 r. z umowy o pracę osoba ta zostaje wykazana z kwota 3010 zł z uwagi na przesuniecie terminu wypłaty (za grudzień 2022 r. w styczniu 2023 r.).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX