Czy zwiększony odpis na ZFŚS dotyczy również jednostek organizacyjnych samorządu, w tym odpisu dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Moje pytanie dotyczy ustawy z 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, a konkretnie przepisów dotyczących zwiększonego odpisu na ZFŚS w drugim półroczu 2023.

Czy zwiększony odpis na ZFŚS dotyczy również jednostek organizacyjnych samorządu, w tym odpisu dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej?

W ustawie z 07.07.2023 wskazani zostali enumeratywnie nauczyciele, żołnierze zawodowi oraz służby mundurowe. W mojej ocenie, nie wskazano pracowników samorządowych, jak również pracowników jednostek organizacyjnych samorządów.

Mam wobec tego wątpliwość, czy zwiększony odpis dla jednostki jest poprawny i zgodny z ustawą?

W różnego rodzaju publikacjach nie wskazano również wprost, że zmiana ustawy obliguje jednostki samorządu do zastosowania ustawy, chociaż istnieją takie interpretacje, ale tylko dotyczące wyliczeń wartości odpisu.

Czy ja to dobrze rozumiem?

Uprzejmie poproszę o wyjaśnienie moich wątpliwości, przy czym nie ukrywam, że zwiększony odpis byłby mile widziany, natomiast nie chcę popełnić błędu w interpretacji wskazanych przepisów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX