Czy związku z przedłużeniem okresu obowiązywania rozporządzenia Komisji UE dotyczącego pomocy de minimis, należy zmienić uchwałę Rady Miasta w sprawie zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lachiewicz Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy związku z przedłużeniem okresu obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) 1407/2013 dotyczącego pomocy de minimis do 31.12.2023 r. na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) 2020/972, istnieje konieczność do dnia 31.12.2020 r. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, która obowiązuję do 30.06.2021 r.?

Czy też taka uchwała może być podjęta dopiero z początkiem czerwca 2021 roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX