Czy związek zawodowy uzyskuje przychód z tytułu pobierania składek członkowskich przeznaczonych na cele statutowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jedynymi przychodami związku zawodowego pracowników przedsiębiorstwa są składki członkowskie przeznaczane na działalność statutową.

Czy z tytułu otrzymanych składek związek płaci podatek dochodowy?

Czy musi składać deklarację roczną CIT?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access