Czy Związek Obsługi Placówek Oświatowych jako jednostka powołana przez organ nadzorujący może wystąpić z pismem do ZUS/MOPS ze... - OpenLEX

Czy Związek Obsługi Placówek Oświatowych jako jednostka powołana przez organ nadzorujący może wystąpić z pismem do ZUS/MOPS ze wskazaniem konkretnego dziecka, którego rodzice/opiekunowie uchylają się od opłaty za posiłki, z których dziecko korzysta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Związek Obsługi Placówek Oświatowych jako jednostka powołana przez organ nadzorujący może wystąpić z pismem do ZUS/MOPS ze wskazaniem konkretnego dziecka, którego rodzice/opiekunowie uchylają się od opłaty za posiłki, z których dziecko korzysta?

Jeśli tak, to czy zasadnym będzie powołanie się na przepisy art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 106 ust. 2 Prawa oświatowego oraz art. 9 w zw. z art. 15 ust. 5 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX