Czy zużyte baterie musimy przekazywać wyłącznie prowadzącemu przetwarzanie baterii, czy też można je przekazać kolejnemu zbieraczowi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegrzółka Robert
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy zbierającym zużyte baterie.

Czy musimy przekazywać je wyłącznie prowadzącemu przetwarzanie baterii, czy też można je przekazać kolejnemu zbieraczowi?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access