Czy ZUS jest związany ustaleniami ze świadectwa pracy potwierdzającego zatrudnienie w szczególnych warunkach? - OpenLEX

Czy ZUS jest związany ustaleniami ze świadectwa pracy potwierdzającego zatrudnienie w szczególnych warunkach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład pracy (branża wod-kan) wystawił pracownikowi świadectwo wykonywania prac w warunkach szczególnych (za okres 1978-1998) z tytułu zatrudnienia na stanowisku elektromonter instalacji i urządzeń elektroenergetycznych - wykaz A, dział II, poz. 1, pkt 1 w zarządzeniu nr 9 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie stanowisk pracy w zakładach pracy resortu administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska. Przepisy wewnątrzzakładowe kwalifikują prace na ww. stanowisku jako prace w warunkach szczególnych, jako że w zakładzie istnieje osobny wydział energetyczny i w owym czasie wykonywane były prace wymienione w wykazie A, dział II, czyli "przy wytwarzaniu, przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych". Pracownik wnioskując o emeryturę z art. 184 u.e.r., otrzymał od ZUS decyzję odmowną z uzasadnieniem, że: "Nie można uznać, że pracownik zatrudniony w Wodociągach wykonywał prace właściwe dla branży energetycznej." Pracodawca niejednokrotnie wystawiał takie same świadectwa i pracownicy za każdym razem otrzymywali pozytywne decyzje o przyznaniu emerytur.

Czy ZUS ma prawo kwestionować wystawione świadectwa, tym bardziej, ze do tej pory uznawał je za prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX