Czy zrzeczenie się przez dzieci alimentów bieżących i zaległych od ojca, który został skazany wyrokiem z art. 209 § 1 k.k. powoduje, że skazanie uległo zatarciu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zrzeczenie się przez dzieci w wieku wówczas 25 i 27 lat alimentów bieżących i zaległych od ojca, który został skazany wyrokiem z art. 209 § 1 k.k. powoduje, że skazanie uległo zatarciu w związku z art. 64 pkt 7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – dalej u.p.s., ((...) lub prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu tego mieszkańca za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej zstępnego, małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny rodzeństwa lub jej rodzica, chyba, że skazanie uległo zatarciu) oraz art. 64a u.p.s.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX