Czy żonie zmarłego w 2012 r. rolnika przysługuje prawo do renty z KRUS, jeśli dopiero w 2018 r. ukończy 50 lat, a w międzyczasie rentę pobierał syn?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łobejko Zygmunt
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2012 r. zmarł mąż naszej pracownicy. Po jego śmierci syn pracownicy (aktualnie ma 18 lat) pobiera rentę z KRUS, którą ma przyznaną do 2019 r. Pracownica w kwietniu 2018 r. skończy 50 lat.

Czy pracownica może przejąć rentę z KRUS po mężu, jeśli syn pracownicy w 2019 r. zakończy edukację i nie będzie jej dalej kontynuował?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX