Czy żona Ukraińca pracującego w Polsce może korzystać ze świadczeń medycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2017 r.

PYTANIE

Obywatel Ukrainy posiadający kartę Polaka, nie posiada polskiego certyfikatu rezydencji w Polsce i posiadając kartę Polaka, jest ubezpieczony w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i ma prawo do tych świadczeń. Wraz z nim przebywa w Polsce żona, która nie posiada karty Polaka, nie pracuje w Polsce.

Jakie prawa w zakresie ubezpieczeń i świadczeń przysługują tym osobom?

Jak i czy można (z jakiego tytułu) zgłosić do ubezpieczeń żonę osoby posiadającej kartę Polaka jako członka rodziny bezpłatnie?

Jeżeli osoba posiadająca kartę Polaka podejmie pracę na umowie zlecenia, to czy obowiązuje 13 zł brutto za godzinę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access