Czy zniesienie współwłasności nieruchomości generuje przychód podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 30.03.2021 r. klient pozostający w nieformalnym związku nabył wraz z partnerką w drodze umowy sprzedaży po 1/2 udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego za całkowitą cenę 360.000 zł. Wartość nieruchomości w dniu nabycia określona została na kwotę 360.000 zł, zaś wartość 1/2 udziału określona została na kwotę 180.000 zł. Zakup nieruchomości sfinansowany został ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego. W dniu 7.07.2023 r. klient zawarł z partnerką umowę o odpłatne zniesienie wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, na mocy której partnerka nabyła na wyłączność spółdzielcze własnościowe prawo do wyżej wymienionego lokalu (całość udziałów), zaś klient uzyskał od partnerki spłatę w wysokości 60.000 zł. Kwota 60.000 zł odpowiada wysokości połowy nakładów poczynionych przez strony na poczet nieruchomości (spłata kredytu, koszty remontu, itd) w dniu zawarcia odpłatnej umowy zniesienia wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Partnerka przejęła również w całości pozostałe zadłużenie wynikające z kredytu hipotecznego, zaś klient został zwolniony z długu. W powyższy sposób doszło do całkowitego rozliczenia stron dotyczącego przedmiotowego lokalu. Wartość nieruchomości w dniu zniesienia współwłasności określona została na kwotę 360.000 zł, zaś wartość 1/2 udziału określona została na kwotę 180.000 zł. Klient nie przeznaczy kwoty uzyskanej ze spłaty w wysokości 60.000 zł, na zakup innej nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Czy w zaistniałym stanie faktycznym powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych klienta, a jeśli tak, to jaka jest podstawa opodatkowania?

Czy podstawę opodatkowania stanowi:

a) różnica pomiędzy wartością udziałów klienta w dniu nabycia i w dniu sprzedaży lokalu przez klienta,

b) wartość udziałów w dniu zbycia pomniejszona o koszty uzyskania przychodu, a jeśli tak to czy tymi kosztami są kwoty przeznaczone przez klienta na spłatę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX