Czy zmieniając wysokość wynagrodzenia, zamawiający może przedłużyć jednocześnie wykonawcy termin wykonania umowy o czas niezbędny na wykonanie robót dodatkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pyrka Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

:  Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 2 p.z.p. zamierza zwiększyć wysokość wynagrodzenia wykonawcy wykonującego umowę o roboty budowlane z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych. Zamawiający nie przewidział w umowie klauzul  na okoliczność  zmiany terminu wykonania umowy.

Czy zmieniając wysokość wynagrodzenia, zamawiający może przedłużyć jednocześnie wykonawcy termin wykonania umowy o czas niezbędny na wykonanie robót dodatkowych i czy podstawą prawną tej zmiany może być także art. 455 ust. 2 p.z.p., czy też należy szukać osobnej podstawy prawnej do zmiany terminu?

Czy art. 455 ust. 1 pkt 4 p.z.p. może stanowić samodzielną podstawę prawną do zmiany wyłącznie terminu wykonania umowy, jeśli nie będzie się to wiązać ze wzrostem wynagrodzenia, czy koniecznością wykonania robót dodatkowych tylko będzie spowodowana np. niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, czy też niezinwentaryzowanymi rzeczami w gruncie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX