Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2013 r.

PYTANIE

Czy wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g. oraz wejście w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej u.o. nakładają na odbiorców odpadów nowe obowiązki w zakresie przekazywania odpadów komunalnych oraz odpadów medycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?