Czy zmiany dotyczące godzin nadliczbowych wpływają na realizowanie przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak mają się zapisy art. 178 par. 2 Kodeksu pracy (w wersji obowiązującej od 26.04.2023) w odniesieniu do nauczycieli wychowujących dziecko do lat 8, czy także ich obowiązują? Jak to się ma również do art. 35 ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX