Czy zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów w zakresie nowych lokalizacji prowadzenia procesu odzysku wymaga uzyskania opinii wójta?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Siekierski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma złożyła wniosek o zmianę decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 16 06 06 - przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych w procesie R10. Zmiana decyzji dotyczy dodania nowych lokalizacji, na których będzie prowadzony proces odzysku.

Czy należy w tej sytuacji zasięgnąć opinii wójta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX