Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jednostce budżetowej pracownikom zmniejszono miesięczne wynagrodzenie na podstawie art. 81 § 1 do kwoty brutto 2600 zł. W skład miesięcznego wynagrodzenia wchodzi pensja zasadnicza i inne dodatki, np. premia regulaminowa oraz wyodrębniony dodatek za staż pracy. Wysokość dotychczasowego wynagrodzenia niektórych pracowników była na poziomie wynagrodzenia minimalnego, tj. suma zasadniczego plus wszystkie dodatki, poza stażowym, wynosiła 2600 zł.

Czy w takiej sytuacji miesięczne wynagrodzenie ma prawo zostać obniżone?

Czy zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 81 § 1 k.p. pozwala na wliczenie dodatku stażowego do kwoty minimalnego wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?