Czy zmiana wykonawcy jest możliwa w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która założyła z inną osobą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co powinien zrobić zamawiający, jeżeli wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w trakcie realizacji zadania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru założył spółkę z o.o., której jest współwłaścicielem (drugim współwłaścicielem jest żona) i prezesem zarządu i deklaruje nadal pełnienie funkcji inspektora, ale chce dokończyć realizację umowy jako spółka z o.o.?

Czy zamawiający może zawrzeć aneks do umowy na zmianę podmiotu, ale funkcję inspektora nadal będzie pełnić ta sama osoba?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access