Czy zmiana sytuacji dochodowej lub osobistej obliguje organ pomocy społecznej do niezwłocznej zmiany decyzji przyznającej świadczenie pieniężne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. zmieniła się sytuacja osobista i dochodowa osoby samotnie gospodarującej, która ma przyznany zasiłek okresowy do 30 kwietnia 2012 r. Powyższa zmiana została spowodowana tym, że od 1 kwietnia 2012 r. osoba ta mieszka i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z konkubiną i jej małoletnimi dziećmi.

Czy w związku z powyższą okolicznością należy zmienić wysokość przyznanego zasiłku okresowego uwzględniając dochody konkubiny, czy też pozostawić to świadczenie bez zmian?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX