Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zmiana sposobu użytkowania jednego z pomieszczeń mieszkania własnościowego w budynku wielorodzinnym (na biuro obrotu nieruchomości) zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową wymaga (jako czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu) stosownej uchwały zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

W art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737) – dalej u.w.l. jest mowa o zmianie przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, czy jest to tożsame ze zmianą sposobu użytkowania?

Czy taka uchwała jest niezbędna organowi administracji architektoniczno-budowlanej, jeżeli inwestor składa oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wskazując w nim prawo własności do lokalu mieszkalnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?