Czy zmiana oferty bez oznaczenia na kopercie, że jest to "zmiana" jest ważna? - OpenLEX

Czy zmiana oferty bez oznaczenia na kopercie, że jest to "zmiana" jest ważna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2011 r.

PYTANIE

Czy zmiana oferty bez oznaczenia na kopercie, że jest to "zmiana", jest ważna?

Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość wprowadzenia zmian do oferty: "Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad, jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem "ZMIANA". Wykonawca dosłał dodatkowy formularz cenowy i formularz ofertowy na jedno z zadań (udzielano zamówień w częściach), lecz nie oznaczył koperty jako "zmiana".

Czy należy uznać zmianę dokonaną w takiej formie za ważną, czy też należy uznać, że Wykonawca złożył dwie oferty i na tej podstawie odrzucić ofertę Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?