Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W Regulaminie Pracy i Regulaminie Wynagradzania zostały wprowadzone zmiany dotyczące nazw stanowisk pracowników produkcyjnych. Nazwy zostały wzbogacone o numery, np. zamiast tylko "Operator Maszyn" wprowadzono poziomy odzwierciedlające umiejętności pracowników: "Operator Maszyn 1", "Operator Maszyn 2" i "Operator Maszyn 3". Pracownicy z Ukrainy mają zezwolenia na pracę na stanowisko Operator Maszyn, które w chwili obecnej nie występuje w Regulaminach. Zgodnie z ogólnymi wytycznymi, nazwa stanowiska w dokumentach legalizujących pobyt cudzoziemca i ta wskazana na umowie o pracę powinna być zbieżna. Uzyskanie tej zbieżności wymagałoby po stronie pracodawcy wystąpienia do Urzędu o nowe zezwolenia na pracę. To oznaczałoby dodatkowe koszty i długi czas oczekiwania na wydanie dokumentów.

Czy wobec powyższego postąpimy zgodnie z prawem, jeśli tylko pracownikom z Polski wprowadzimy do aneksów i do umów o pracę zmiany dodając numery określające poziom stanowiska, a pracownikom z Ukrainy na umowach o pracę pozostawimy nazwę stanowiska bez numerów?

Czy zgodne z prawem będzie stosowanie w przypadku umów o pracę zawartych z pracownikami - obcokrajowcami nazw stanowisk niewskazanych w Regulaminach – tj. pozostawienie ich na stanowiskach "Operator Maszyn" i pominięcie numerów 1,2,3?

Czy nazwy stanowisk wykorzystywane w umowach o pracę muszą w 100% odpowiadać nazwom wylistowanym w Regulaminach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?