Czy zmiana lokalizacji studni kopanej i zmiana pomieszczenia garażowego na pomieszczenie mieszkalne jest zmianą istotną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 30 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zmiana lokalizacji studni kopanej i zmiana pomieszczenia garażowego na pomieszczenie mieszkalne jest zmianą istotną?

Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz studnią kopaną i rozpoczął proces budowy. Obecnie złożył wniosek o zmianę pozwolenia. Jedną ze zmian jest zmiana lokalizacji studni i zbiornika. Zgodnie z art. 36a ust. 5 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud. Strefa oddziaływania studni to m.in. 30 m od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, gdyż w pobliżu terenu inwestycji brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. W związku ze zmianą lokalizacji studni zmianie ulega obszar oddziaływania inwestycji - zakres zwiększy się o jedną działkę nie ujętą we wcześniejszej decyzji. Dodatkowo zmianie ulegnie pomieszczenie przeznaczone na garaż wbudowany w bryłę budynku na pomieszczenie mieszkalne. Na obszarze objętym inwestycją jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wszystkie działki wchodzące w obszar oddziaływania są położone na terenie przeznaczanym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

Czy obie te zmiany stanowią istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego?

Czy w takim przypadku można zmianę lokalizacji studni wierconej zakwalifikować jako zmianę istotną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX