Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łukaszewicz Andrzej
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga np. aneksu, oświadczenia woli stron, etc. do tej umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację