Czy zmiana dochodu wskutek uzyskania jednorazowego dochodu z art. 8 ust. 11 u.p.s., która przekroczyła 10% kryterium, wpływa na odpłatność za DPS od miesiąca następnego po miesiącu, w którym dochód ten został wypłacony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

Czy zasada ta przekłada się też na ustalanie odpłatności za świadczenia, tj. czy jeżeli wypłata jednorazowego świadczenia (spadek) nastąpiła, np. w czerwcu, to skutkuje na odpłatność za Dom Pomocy Społecznej jeszcze na ten sam miesiąc, czy też na następny miesiąc, czyli na lipiec?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access