Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba przebywająca w DPS od miesiąca października otrzymała wyższy zasiłek stały, zgodnie z nowymi kryteriami w pomocy społecznej. Kwota zmiany dochodu wynosi 67 zł miesięcznie i nie przekracza 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 70,10 zł.

Czy należy zmienić decyzję w sprawie odpłatności za pobyt w DPS od miesiąca listopada?

Czy zmiana dochodu spowodowana zmianą przepisów prawa stanowi podstawę do zmiany decyzji o odpłatności za DPS niezależnie od 10%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację