Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2014 r.

PYTANIE

Czy złożenie dwóch formularzy ofertowych automatycznie prowadzi do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 p.z.p. w związku z art. 82 ust. 1 p.z.p.?

Wykonawca w kopercie, złożył jeden komplet wymaganych dokumentów - poza dokumentem "Formularz oferty", który złożył w dwóch identycznie podpisanych egzemplarzach. Egzemplarze różnią się jedynie wpisaną tam ceną ofertową (ryczałtową). Żaden inny dokument (poza formularzami) nie zawiera cen. Nie był też wymagany np. kosztorys.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?