Czy złożenie przez bank wniosku o upadłość dłużnika spełnia przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank posiada wymagalną wierzytelność kredytową od dłużnika będącego spółką z o.o.. Wierzytelność nie jest obsługiwana. Zdaniem banku istnieją przesłanki postawienia dłużnika w stan upadłości.

Czy złożenie przez bank do sądu wniosku o upadłość dłużnika spełnia przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności, o którym mowa w art. 16 ust. 2a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX