Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przetarg powyżej progów, procedura odwrócona. W odpowiedzi na wezwanie na podstawie art. 26 ust 1 p.z.p. wykonawca z 1 pozycji rankingowej złożył wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego. Zawarte w wykazie informacje wzbudziły wątpliwości zamawiającego, toteż wezwał wykonawcę do wyjaśnień. Wykonawca w złożonych wyjaśnieniach poinformował, iż w stosunku do 2 osób popełnił omyłkę, zaś jedną osobę z wykazu wymienia, bo nie spełnia ona wymagań zawartych w SIWZ. Dołączył nowy wykaz osób oraz nowy JEDZ.

Czy należy uznać złożone dokumenty za prawidłowe i wybrać ofertę wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?