Czy zleceniodawca powinien zawrzeć umowę z osobą zastępującą zleceniobiorcę i zgłosić ją do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zawarł umowę zlecenia z osobą sprzątającą, osoba ta jest zgłoszona do składek ZUS bez składki chorobowej. Obecnie zgłosiła, iż jest podana kwarantannie przez 2 tygodnie. Zgłosiła także, iż w okresie jej nieobecności będzie ją zastępowała inna osoba. W umowie zawartej między stronami jest zawarty punkt "Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie za zgodą Zleceniodawcy".

Jakie obowiązki ciążą wówczas na Zleceniodawcy?

Czego powinien wymagać w tej sytuacji - czy potrzebne są jakieś dodatkowe dokumenty?

Komu pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie?

Czy z osobą zastępującą powinien podpisać jakąś umowę i zgłosić ją do ZUS?

Pracownik powiadomił pracodawcę o tym fakcie, ale co powinien zrobić pracodawca jeżeli wyraża na to zgodę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX