Czy zleceniodawca może zostać zatrudniony na podstawie umowy zlecenia przez zleceniobiorcę w zakresie innym niż świadczone usługi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej "X" będzie chciał zatrudnić na umowę zlecenia zleceniobiorcę. Zleceniobiorca ten prowadzi również swoją jednoosobową działalność gospodarczą "Y" w tym samym zakresie co zleceniodawca oraz wykonuje również usługi na rzecz właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej "X" (czyli przyszłego zleceniodawcy) i wystawia mu w tym zakresie fakturę.

Czy zleceniodawca może zostać zatrudniony na podstawie umowy zlecenia przez zleceniobiorcę w zakresie innym niż świadczone usługi?

Czy jeśli zleceniobiorca opłaca z działalności gospodarczej składki na ubezpieczenia społeczne w pełnej wysokości to z umowy zlecenia opłaca tylko samą składkę zdrowotną?

Czy jeśli zleceniobiorca z działalności gospodarczej opłaca składki na ubezpieczenie społeczne (preferencyjny ZUS) to czy z umowy zlecenia opłacamy również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX