Czy zleceniodawca może wystąpić w moim imieniu o rekompensatę z tytułu postojowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracuję na umowie zlecenie, a moja liczba godzin przewidzianych w umowie/wynagrodzenie została w kwietniu pomniejszona o 20% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Czy w związku z tym zleceniodawca może wystąpić w moim imieniu o rekompensatę z tytułu postojowego?

Dodam, iż firma, która jest moim zleceniodawcą wystąpiła o dofinansowanie z tarczy antykryzysowej dla pracowników w ramach skróconego czasu pracy. Umowa zlecenia jest podpisana na rok, została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. Wynagrodzenie za umowę zlecenie za kwiecień 2020 r. wyniosło 2136 zł (80% wartości umowy).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX