Czy zleceniodawca może nie wypłacić cudzoziemcowi należności z tytułu umowy zlecenia w oczekiwaniu na wypłatę postojowego przez ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obcokrajowiec (obywatel Ukrainy), zatrudniony na podstawie umowy zlecenia (oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi), legalny pobyt w Polsce. Został złożony za niego wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia (postojowe, formularz RSP-C, złożony przez ZUS PUE).

Czy zleceniodawca może nie wypłacić cudzoziemcowi należności z tytułu umowy zlecenia (zarówno w przypadku, gdy nastąpiło ograniczenie jej wykonywania oraz w przypadku, gdy jej wykonywanie nie doszło do skutku, zgodnie z danymi umieszczonymi w RSP-C), w oczekiwaniu na wypłatę postojowego przez ZUS, czy brak wypłaty w terminie ze strony zleceniodawcy (w oczekiwaniu na decyzję ZUS), jest jednoznaczny z nielegalnym zatrudnieniem obcokrajowca?

Czy te same ustalenia dotyczą cudzoziemców zatrudnianych na podstawie zezwolenia wojewody typu A?

Jaką możliwość sprawdzenia ostatecznego wyniku złożenia wniosku RSP-C (wypłata świadczenia lub jej brak), ma zleceniodawca, skoro pieniądze są wypłacane na konto zleceniobiorcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX