Nowość Czy ZI musi wystąpić o dokumentację Niebieskiej Karty do organu prowadzącego kartę wcześniej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ZI musi wystąpić o dokumentację Niebieskiej Karty do organu prowadzącego kartę wcześniej?

Wpłynęła informacja i prośba o monitoring do gminy, do której Pani się przeprowadziła, a Karta została zamknięta wcześniej, ale obowiązuje monitoring 9 miesięcy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX