Czy ZI ma możliwość poinformowania sądu rodzinnego na podstawie art. 572 k.p.c. o sytuacji rodziny? - OpenLEX

Czy ZI ma możliwość poinformowania sądu rodzinnego na podstawie art. 572 k.p.c. o sytuacji rodziny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zobowiązany na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności, o których dowiedział się w toku prowadzenia procedury Niebieskiej Karty, ma możliwość poinformowania sądu rodzinnego (na podstawie art. 572 k.p.c., nie na wezwanie sądu) o sytuacji rodziny i złożenia wniosku o wgląd w sytuację rodziny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX