Czy zgromadzenie wspólników spółki ma prawo podjąć uchwałę o nieamortyzowaniu prawa wieczystego użytkowania gruntu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka ponosi znaczne straty i właściciele rozważają podjęcie uchwały o nieamortyzowaniu prawa wieczystego użytkowania gruntów, które przez kilka miesięcy było już umarzane, aby poprawić wynik finansowy jednostki.

Czy zgromadzenie wspólników spółki z o.o. ma prawo podjąć uchwałę o nieamortyzowaniu ww. prawa?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access