Czy zgodnie z ustawą o własności lokali można w obiekcie wydzielić lokal niemieszkalny i przeznaczyć go na mieszkanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z ustawą o własności lokali można w obiekcie wydzielić lokal niemieszkalny i przeznaczyć go na mieszkanie?

Lokal został utworzony poprzez adaptację pierwotnych piwnic, których wysokość wynosi 2.35 m, więc nie spełnia wymagań wysokości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, która zgodnie z prawem budowlanym powinna wynosić min. 2,50 m. Obecnie lokal jest użytkowany jako mieszkanie składające się z kuchni, łazienki i pokoi o zaniżonej wysokości.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access