Czy zgodnie z RODO na pracowniczej platformie internetowej, na którą loguje się pracownik może być widoczna ogólna informacja o obecności lub nieobecności pracownika w danym dniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska -Górecka Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z RODO na pracowniczej platformie internetowej, na którą loguje się pracownik może być widoczna ogólna informacja o obecności lub nieobecności pracownika w danym dniu? Czy do tej informacji może mieć dostęp przełożony, sam pracownik oraz współpracownicy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX