Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Paragraf 36 ust. 2 r.w.t. – w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległość urządzeń sanitarno-gospodarczych, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej: pkt 2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m; ust. 5 Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy [...]. Paragraf 36 ust. 5 r.w.t. mówi o krytych zbiornikach (ze wskazaniem na § 31 i § 36), a nie strikte o pokrywach i wylotach.

Jak zatem należy rozumieć ten zapis?

Czy pokrywa i wylot wentylacyjny są urządzeniem, skoro same w sobie nie spełniają żadnej funkcji?

Czy w związku z powyższym odległość od granicy należy mierzyć od pokryw i wylotów wentylacyjnych, czy urządzeń sanitarno-gospodarczych, jakimi są zbiorniki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?