Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Król Lidia
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo górnicze i geologiczne - dalej pr. geol. po dniu wejścia w życie ustawy w terminie 3 miesięcy należy przekazać akta spraw zakończonych. Taka sytuacja znajduje zastosowanie przy uzgadnianiu/opiniowaniu wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dotychczasowa kompetencja starosty jako organu administracji geologicznej stała się kompetencją marszałka.

Czy przekazywać akta wszystkich spraw zakończonych w latach, gdy starosta uzgadniał/opiniował jako organ administracji geologicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację