Czy zgoda rodzica na udział dziecka w wycieczce szkolnej wymaga formy pisemnej? - OpenLEX

Czy zgoda rodzica na udział dziecka w wycieczce szkolnej wymaga formy pisemnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział w wycieczce szkolnej dziecka niepełnoletniego czy musi mieć formę papierową, czy wpis potwierdzający zapoznanie się z programem wycieczki i zgoda wyrażona w dzienniku lekcyjnym może zastąpić formę papierową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX