Czy zgłoszenie zranienia ostrym narzędziem przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych należy traktować jak zgłoszenie wypadku przy pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z rozporządzeniem ws. bhp przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, pracodawca od września 2013 r. opracował i wdrożył postępowanie poekspozycyjne, bada przyczyny i okoliczności zranienia itp. U pracodawcy działa również od 2009 r. oddzielna procedura postępowania powypadkowego oraz oddzielny druk zgłoszenia wypadku. Po kontroli w 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy wydała nakaz sporządzenia protokołów powypadkowych za lat 2012 i 2013 ze wszystkich zakłuć lub zranień, które odnotowywało się w "zeszycie/ raporcie zakłuć".

Czy zgłoszenie zranienia ostrym narzędziem należy traktować jak zgłoszenie wypadku, pomimo obowiązującej oddzielnej procedury, a w konsekwencji prowadzić dwa postępowania – jedno z przyczyn i okoliczności zranienia ostrym narzędziem, a drugie w sprawie wypadku?

Czy rozporządzenie traktuje zakłucie jako wypadek w pracy?

Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik nie chce zgłosić zranienia/zakłucia jako wypadku?

Czy brak zgłoszenia zranienia może skutkować dla pracownika brakiem możliwości poddania się procedurze poekspozycyjnej?

Co zrobić, jeśli lekarz nie będzie chciał wydać opinii o urazie po zranieniu ostrym narzędziem sprzed np. roku?

Jakie obowiązki będą spoczywać na pracodawcy po sporządzeniu protokołów wypadkowych z poprzednich lat?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access