Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 11 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot zużywający olej opałowy do celów grzewczych, do dnia 31.03.2020 r. jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU.

Czy zgłoszenia tego powinien dokonać urząd gminy w imieniu podległych jednostek (chodzi o szkoły podstawowe), które zakupują i wykorzystują olej opałowy do celów grzewczych, czy każda jednostka powinna dokonać tego zgłoszenia samodzielnie? W związku z centralizacją rozliczeń VAT na dokumentach zakupowych szkół jako nabywca widnieje gmina, a odbiorcą/płatnikiem jest szkoła.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?