Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2017 r.

PYTANIE

W miesiącu maju 2017 r. opiekun prawny małoletniego chorego psychicznie przebywającego w szpitalu złożył wniosek o umieszczenie w DPS. W miesiącu czerwcu małoletni kończy 18 lat. OPS przesłał całą dokumentację do PCPR z prośbą o umieszczenie w DPS. Zgodnie z zaświadczeniem lekarskim osoba powinna być umieszczona w DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych. PCPR odesłał nam całą dokumentację i wniosek o umieszczenie w DPS informując, iż Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy w ww. typie domu zlokalizowanym na terenie naszego powiatu odmówił przyjęcia klienta motywując to swoim doświadczeniem i przypuszczeniem, że tak młoda osoba będzie miała problemy z adaptacją w DPS, gdyż średnia wieku mieszkańców znacząco odbiega od wieku tak młodej osoby. W piśmie Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy nie podał wprost jaka jest średnia wieku mieszkańców.

Czy Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy w DPS może odmówić przyjęcia klienta do DPS-u, bądź wpisania go w kolejkę osób oczekujących na przyjęcie?

Czy PCPR w tej sytuacji (odsyłając OPS-owi całą dokumentację) nie powinien załączyć również decyzji odmownej starosty o umieszczeniu danej osoby w DPS-ie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?