Czy zebranie w jeden system kanalizacji zakładowej: wód popłuczynach, wód z chłodni wentylatorowych i wód opadowych będzie zgodne z prawem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wody chłodnicze z chłodni wentylatorowych w zakładzie do produkcji bioetanolu oraz wody popłucze ze stacji uzdatniania wody będą mogły być wprowadzane do wewnętrznej zakładowej kanalizacji razem z wodami opadowymi i roztopowymi z dachów budynków oraz placów magazynowania kukurydzy w rękawach?

Kanalizacja ta jest w fazie projektowania. Zakład przygotowuje wniosek o wydanie decyzji środowiskowej i chciałby się upewnić, czy takie rozwiązanie będzie zgodne z obowiązującym prawem. Kanalizacja będzie miała odpowiednią przepustowość, a zakład uzyska wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Czy zebranie w jeden system kanalizacji zakładowej: wód popłucznych, wód z chłodni wentylatorowych i wód opadowych będzie zgodne z prawem?

Czy zakład na takie rozwiązanie będzie mógł uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Zakładowa kanalizacja deszczowa ma wylot do wód.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access