Czy ze względu na zmianę wynagrodzeń w podmiotach medycznych, która obowiązuje od 1.07.2022 r. pracownicy przysługuje zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego, jeśli podstawa jest niższa od teoretycznie obecnie należnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica jest zatrudniona w podmiocie medycznym jako higienistka stomatologiczna. Podmiot zatrudnia poniżej 20 pracowników, dlatego też zasiłki wypłaca ZUS. W roku 2021 zaszła w ciążę i w listopadzie 2021 r. urodziła dziecko. Wtedy też został złożony do ZUS wniosek o zasiłek z tytułu urlopu macierzyńskiego i następującego po nim urlopu rodzicielskiego.

Czy ze względu na zmianę wynagrodzeń w podmiotach medycznych, która obowiązuje od 1.07.2022 r. pracownicy przysługuje zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego, jeśli podstawa jest niższa od teoretycznie obecnie należnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX