Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Działka, na której projektowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny połączona jest z drogą publiczną poprzez wewnętrzną nieutwardzoną drogę gminną (działkę drogową) o szerokości 3,10 m w najwęższym miejscu (odległość pomiędzy granicami ww. działki drogowej).

Czy działkę, na której planowany jest ww. budynek mieszkalny można uznać za działkę budowlaną, skoro szerokość jezdni stanowiącej dojazd do działki budowlanej nie może być mniejszy niż 3,0 m (na wymagane dojście do działki budowlanej pozostaje pas o szerokości 0,10 m), a opisana działka nie posiada innego połączenia z drogą oprócz opisanego powyżej?

Czy ze względu na szerokość działki drogowej wynoszącą 3,1 m inwestor powinien zapewnić oddzielne dojście do działki objętej inwestycją (np. poprzez ustanowienie służebności)?

Jaka powinna być szerokość minimalna "dojścia" wskazanego w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?