Czy ze względu na pandemię covid-19 został przesunięty termin obowiązku wskazanego w art. 9u ust. 1a u.u.c.p.g.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z art. 9u ust. 1a ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) – dalej u.u.c.p.g. należy skontrolować wszystkie podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej, czy tylko te które faktycznie odbierają odpady od właścicieli nieruchomości (informacja na podstawie sprawozdania złożonego do BDO)?

Czy do tej kontroli mają zastosowanie przepisy ustawy z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) - dalej u.p.p., czy tylko te 2 artykuły wskazane w przepisie u.u.c.p.g.?

Jaki powinien być zakres tej kontroli - czy pod kątem bazy magazynowo - transportowej (znaczna część firm wpisanych do RDR jest spoza Gminy)?

Czy ze względu na pandemię covid-19 został przesunięty termin obowiązku wskazanego w art. 9u ust. 1a u.u.c.p.g.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX