Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mieszkaniec na podstawie decyzji Sądu został umieszczony w DPS.

Zgodnie z wydaną decyzją administracyjną ponosi wskazaną w ustawie o pomocy społecznej odpłatność (70% swojego dochodu). Pozostałą kwotę (zgodnie z zawartą umową) ponosi córka. W okresie epidemii, (z obawy o rozprzestrzenianie się wirusa w DPS), córka ponosząca odpłatność, zabrała ojca na czas urlopu (21 dni) do swojego miejsca zamieszkania. Po wykorzystaniu całości urlopu i w dalszym ciągu występującej epidemii, uznała, że w dalszym ciągu ojciec będzie przebywał w jej miejscu zamieszkania i pod jej opieką. Deklaracja córki jest czasowa i dotyczy czasookresu występowania na terenie kraju epidemii.

Czy w takiej sytuacji faktycznej, istnieje możliwość zawieszenia ponoszenia opłat za DPS zarówno przez skierowanego mieszkańca, a także jego córkę?

Jeśli tak, to jaki organ (kierujący, umieszczający, a może dyrektor DPS) jest właściwy do podjęcia takiego rozstrzygnięcia?

Jeśli nie występuje możliwość zawieszenia wnoszenia opłat, to jak, i kto rozstrzyga ten stan faktyczny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?